1: Name
   
2: 目標数量
   
3: 現在数量
   
4: OK
   

    タイムスタンプを変更しない   新しい行として追加
    削除の確認

トップ   編集 差分 バックアップ 添付 複製 名前変更 リロード   新規 一覧 単語検索 最終更新   ヘルプ   最終更新のRSS